Quy mô nhà máy


 

NHÀ MÁY HÀ NỘI

 • 3 dây chuyền sản xuất bông tấm
 • 1 dây chuyền sản xuất bông thổi
 • 5 máy đánh suốt
 • 22 máy chần
 • 1 dây chuyền sản xuất đệm lò xo
 • 1 dây chuyền ép mếch
 • 1 máy đệm lò xo
 • 1 máy sấy
 • 1 máy trộn xé xơ cho đệm
NHÀ MÁY ĐỒNG NAI

 • 1 dây chuyền sản xuất đệm
 • 1 dây chuyền sản xuất ruột chăn
 • 1 dây chuyền sản xuất đệm lò xo
 • 4 dây chuyền sản xuất bông
 • 10 máy thêu
 • 7 máy chần chăn
 • 7 máy suốt chỉ
 • 22 máy chần
 • 160 máy mayNHÀ MÁY HƯNG YÊN

 • 1 dây chuyền sản xuất ruột chăn
 • 1 dây chuyền sản xuất đệm bông ép
 • 1 máy thổi ruột gối
 • 5 máy chần chăn
 • 12 máy thêu
 • 16 máy chần
 • 2 máy can vải
 • 13 máy vắt sổ
 • 2 máy chém gối
 • 11 máy bọc viền
 • 204 máy may
 • 1 máy cắt nhãn

 • Everon
 • Artemis
 • King Koil
 • Interior
 • Everon Lite
 • Everon home deco
 • DEXFIL
 • Logo 6
 • Invista